Tin đào tạo

Kế hoạch Tổ chức giảng dạy Giáo dục thể chất & giáo dục quốc phòng tại cơ sở 2 Long Bình Tân - Khóa 2018

Ngày đăng: 03/09/2019

NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Sinh viên theo dõi thông báo: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn