Tin đào tạo

Kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh đầu ra Đợt tháng 9/2019

Ngày đăng: 13/09/2019

NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

Kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh đầu ra Đợt tháng 9/2019 (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn