Tin tức-Sự kiện

Sinh hoạt công dân - sinh viên Khóa 2019 năm học 2019 - 2020

Ngày đăng: 16/09/2019

Sinh hoạt công dân - sinh viên Khóa 2019 năm học 2019 - 2020

---------------

Thực hiện hướng dẫn hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" trong các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp và kế hoạch số: 1146/KH-ĐHM về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2019-2020. 

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ kịp thời đến sinh viên tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo.

Giúp sinh viên hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - sinh viên thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật, phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

Chào đón các bạn Tân sinh viên khóa 2019 nhập học tại Trường

Ngoài các chuyên đề đã được Nhà trường tổ chức, tại buổi sinh hoạt công dân còn có mặt của Đại diện Ban thường vụ Đoàn khoa và Ban thư ký Liên chi Hội Khoa nhằm mục đích giới thiệu các hoạt động của Đoàn thanh niên - Hội sinh viên, Câu lạc bộ - Đội - Nhóm và phụ trách Chi Đoàn - Chi Hội của Khoa.

Đồng chí Trần Văn Trí - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2019-2022

Đồng chí Lê Tiến Hòa - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Luật, nhiệm kỳ 2019-2022

Đồng chí Phạm Hoàng Phúc - Phó Bí thư, Liên chi Hội trưởng Khoa Luật, nhiệm kỳ 2019-2022

Ngoài ra, trong buổi sinh hoạt công dân Đoàn Khoa, Liên chi Hội khoa còn tổ chức lấy phiếu thông tin sinh viên để khảo sát cán bộ Đoàn THPT, qua đó có phương hướng trong hoạt động bồi dưỡng các đối tượng này.

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn