Tin tức-Sự kiện

Khoa Luật tổ chức Hướng dẫn Đánh giá chất lượng Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

Ngày đăng: 16/09/2019

Khoa Luật tổ chức Hướng dẫn Đánh giá chất lượng Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

----------------

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Khoa Luật - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hướng dẫn Đánh giá chất lượng Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo dành cho toàn thể Cán bộ - Giảng viên của Khoa, tổ chức ngày 12 tháng 09 năm 2019 tại Phòng 704 cơ sở 35 - 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1.

Hình ảnh tại buổi Hướng dẫn Đánh giá chất lượng Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

Tại buổi Hướng dẫn Đánh giá chất lượng Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo, có sự hiện diện của TS. Dư Ngọc Bích - Trưởng Khoa Luật, TS. Vũ Thế Hoài - Phó Trưởng Khoa Luật, cùng các Tổ bộ môn và cán bộ - giảng viên Khoa Luật.

Hình ảnh tại buổi Hướng dẫn Đánh giá chất lượng Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

Qua buổi họp, đã đặt ra được các vấn đề, phương hướng và định hướng cho Cán bộ - Giảng viên Khoa về các vấn đề liên quan đến mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, quy trình xây dựng chuẩn đầu ra, chuẩn đầu ra phản ánh tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường, mức độ tương thích giữa nội dung chương trình đào tạo với yêu cầu của thị trường lao động, triển vọng việc làm trong tương lai của người tốt nghiệp từ chương trình đào tạo có được nêu rẽ hay không và cách thức thông tin chuẩn đầu ra và rà soát định kỳ chuẩn đầu ra, xây dựng đề cương môn học dành cho Cán bộ - Giảng viên Khoa.

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn