Tin đào tạo

Hướng dẫn đăng ký tiếng Anh không chuyên dành cho sinh viên từ khóa 2018 trở về trước

Ngày đăng: 17/09/2019

NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Sinh viên theo dõi Hướng dẫn đăng ký tiếng Anh không chuyên dành cho sinh viên từ khóa 2018 trở về trước (tại đây).

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn