Tin đào tạo

Thông báo về việc Sinh hoạt công dân cấp Khoa đầu năm học dành cho đối tượng Tân sinh viên Khóa 2019

Ngày đăng: 24/09/2019

Nguồn: Văn phòng Khoa Luật

Căn cứ Kế hoạch Sinh hoạt công dân cấp Trường năm học 2019-2020, Văn phòng Khoa Luật thông báo về việc Sinh hoạt công dân cấp Khoa đầu năm học dành cho đối tượng Tân sinh viên Khóa 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian: 

+ Đối với Tân sinh viên Ngành Luật: 8g00 - 11g00, ngày 26/09/2019 (thứ năm)

+ Đối với Tân sinh viên Ngành Luật Kinh tế: 8g00 - 11g00, ngày 25/06/2019 (thứ tư)

- Địa điểm: Hội trường 602, cơ sở Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3.

- Nội dung sinh hoạt: Giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Khoa, các hoạt động đào tạo, chương trình đào tạo, các quy định về học vượt và các quy chế liên quan đến chương trình đào tạo; các chính sách học bổng của sinh viên, nghiên cứu khoa học sinh viên, chương trình rèn luyện sinh viên và Chuyên đề "Phương pháp học tập môi trường đại học hiệu quả".

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Khoa, Chuyên viên Khoa Luật và Tân sinh viên Khóa 2019 ngành Luật & ngành Luật Kinh tế.

** Lưu ý: sinh viên khi tham dự mang theo biên lai thu học phí để checkout điểm danh cộng điểm rèn luyện.

Trân trọng thông báo./.

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn