Tin đào tạo

DANH SÁCH DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NH 18-19

Ngày đăng: 26/09/2019

DANH SÁCH DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NH 18-19

----------------------

Nguồn: VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

1. Danh sách sinh viên nhận Học bổng KKHT Học kỳ 2 năm học 2018-2019 (đối tượng là tuyển thẳng, Thủ khoa, Á khoa, Thủ khoa ngành, Hợp tác) Khóa 2018: tại đây

*** Lưu ý: sinh viên đã có ở Danh sách nhận học bổng mục này sẽ không có tên trong danh sách ở mục số 2.

2. Danh sách sinh viên nhận Học bổng KKHT Học kỳ 2 năm học 2018-2019 (xét điểm học tập, điểm rèn luyện thuộc khóa 2018, 2017, 2016): tại đây

Thời gian phản hồi danh sách nhận học bổng: hết ngày 03/10/2019.

Đối với danh sách sinh viên mục 2: cung cấp thông tin nhận học bổng tại đây (hạn chót cung cấp thông tin hết ngày 10/10/2019, sau thời gian này KHÔNG tiếp nhận các trường hợp bổ sung thông tin trễ hạn)

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn