Tin tức-Sự kiện

HÌNH ẢNH LỄ KHAI GIẢNG VÀ NGÀY HỘI THE OPENDAY 2019

Ngày đăng: 01/10/2019

HÌNH ẢNH LỄ KHAI GIẢNG VÀ NGÀY HỘI THE OPENDAY NĂM 2019

-------------------------------

Nguồn hình ảnh: COL TEAM - CLB Truyền thông Khoa Luật, The Open Day - Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn