Tin đào tạo

Thông báo giới thiệu về Học bổng "Nâng bước tương lai" năm 2019 và Học bổng "Người bạn đồng hành" dành cho sinh viên khuyết tật

Ngày đăng: 14/10/2019

NGUỒN: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Sinh viên theo dõi và thực hiện thông báo:

1. Học bổng "Nâng bước tương lai" năm 2019

- Thông báo: tại đây

- Mẫu đơn xét học bổng: tại đây.

2. Học bổng "Người bạn đồng hành" năm 2019:

- Thông báo: tại đây

- Mẫu đơn xét học bổng: tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn