Tủ sách học liệu

TỦ SÁCH HỌC LIỆU KHOA LUẬT

Ngày đăng: 12/11/2019

Sinh viên liên hệ tại:

1. Thư quán cơ sở Võ Văn Tần (số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) SĐT: (028) 3930 2342

2. Thư quán cơ sở Nguyễn Kiệm (số 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) SĐT: (028) 3445 5195

hoặc đặt sách online tại website thuquan.ou.edu.vn

"ĐỂ CÓ SÁCH HAY CẦN CHUNG TAY BẢO VỀ TÁC QUYỀN"

SINH VIÊN KHOA LUẬT NÓI KHÔNG VỚI VIỆC SỬ DỤNG SÁCH PHOTO!!


 

STT HỌC LIỆU TÁC GIẢ NXB
1) Lịch sử nhà nước và pháp luật Dương Hồng Thị Phi Phi (CB)
Nguyễn Đình Sơn
Phạm Huy Tiến
CAND
2) Pháp luật về xuất nhập khâu Phan Đặng Hiếu Thuận LHNB
3) Luật dân sự -tập 1 Nguyễn Ngọc Điện ĐHQG TP.HCM
4) Luật tố tụng hình sự Việt Nam Lê Tiến Châu LHNB
5) Luật đất đai Võ Công Nhị LHNB
6) Luật hành chính Việt Nam Nguyễn Thị Nhàn (CB)
Lương Thị Thu Hương
Hồng Đức
7) Luật hiến pháp Việt Nam Trần Thị Mai Phước Hồng Đức
8) Luật hình sự Phạm Thanh Tú (CB)
Nguyễn Thị Thu Hương
Hồng Đức
9) Luật kinh tế Nguyễn Thị Thúy Nga
Trần Anh Thục Đoan
Lê Thị Tuyết Hà
LHNB
10) Luật lao động Việt Nam Trần Anh Thục Đoan LHNB
11) Tư pháp quốc tế Lê Thị Nam Giang

ĐHQG

TP. HCM

12) Pháp luật đại cương Bùi Ngọc Tuyền (CB)
Phạm Thanh Tú
Lương Thị Thu Hương
Trần Anh Thục Đoan
Hồng Đức
13) Luật sở hữu trí tuệ Nguyễn Thanh Hùng LHNB
14) Lý luận nhà nước và pháp luật Trần Thị Mai Phước LHNB
15) Luật tố tụng dân sự Việt Nam

Đăng Thanh Hoa (CB)

Trần Anh Thục Đoan

Hồng Đức
16) Luật du lịch Trần Thị Mai Phước LHNB
17) Phương pháp nghiên cứu luật học Lê Thị Hồng Nhung

LHNB

18) Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Nguyễn Thị Cát Tường LHNB
19) Luật dân sự (tập 2) PGS. TS. Nguyễn Ngọc Điện ĐHQG TP.HCM
         

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn