Tin đào tạo

Thông báo về việc mở mã số sinh viên Học kỳ 2 - Năm học 2019 - 2020

Ngày đăng: 14/11/2019

NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

Sinh viên theo dõi và thực hiện theo thông báo: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn