Tin đào tạo

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp ngành Luật và ngành Luật Kinh tế năm học 2019-2020 (ĐỢT 2)

Ngày đăng: 04/12/2019

NGUỒN: VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Sinh viên theo dõi và thực hiện thông báo: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn