Tin đào tạo

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI VÀ LỊCH GẶP GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2019-2020

Ngày đăng: 21/01/2020

Văn phòng Khoa Luật công bố danh sách sinh viên đăng ký đề tài và lịch gặp giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

I - ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH QUY:

1. Danh sách đề tài và giảng viên hướng dẫn: (tại đây)

2. Lịch gặp Giảng viên hướng dẫn: (tại đây)

II - ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO:

1. Danh sách đề tài và giảng viên hướng dẫn: (tại đây)

2. Lịch gặp Giảng viên hướng dẫn: (tại đây)

Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện theo thông báo trên./.

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn