Tin đào tạo

Thông báo về việc tổ chức đào tạo Học kỳ II/2019-2020 cho sinh viên đại học chính quy

Ngày đăng: 18/03/2020

NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Sinh viên xem thông báo: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn