Tin đào tạo

Về việc phản hồi kết quả điểm rèn luyện HK191 - NH 2019-2020

Ngày đăng: 23/03/2020

NGUỒN: VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Văn phòng khoa Luật thông báo về việc sinh viên kiểm tra điểm rèn luyện trên hệ thống và phản hồi kết quả điểm rèn luyện.

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết 17h00 ngày 26/03/2020.

Link phản hồi: http://diemrl.ou.edu.vn/191

Lưu ý: đối với trường hợp sinh viên báo thiếu điểm rèn luyện phải cung cấp minh chứng và báo thiếu mục đó trên hệ thống.

Sinh viên phản hồi qua email: binh.ta@ou.edu.vn 

Yêu cầu toàn thể sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo trên./.

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

 

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn