Tin đào tạo

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 4 NĂM 2020

Ngày đăng: 24/03/2020

NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Sinh viên xem thông báo: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn