Tin đào tạo

Thông báo Về việc điều chỉnh kế hoạch xét miễn, giảm môn học và xét tốt nghiệp đợt 3 năm học 2019-2020

Ngày đăng: 01/04/2020

NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh kế hoạch xét miễn, giảm môn học và xét tốt nghiệp đợt 3 năm học 2019-2020

Sinh viên xem thông báo: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn