Tin đào tạo

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Ngày đăng: 01/04/2020

NGUỒN: VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Đơn vị tuyển dụng: CÔNG TY LUẬT TNHH UP COUNSEL

Sinh viên xem chi tiết thông tin tuyển dụng: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn