Tin đào tạo

Quyết định V/v điều chỉnh phụ lục ban hành kèm theo Quy chế ĐGKQRL sinh viên

Ngày đăng: 22/04/2020

NGUỒN: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

THÔNG BÁO

Về việc Điều chỉnh phụ lục ban hành kèm theo Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

Sinh viên xem thông báo: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn