Tin đào tạo

Thông báo về thời gian tập trung học tại Trường và tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid -19

Ngày đăng: 29/04/2020

NGUỒN: PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

THÔNG BÁO

Về thời gian tập trung học tại Trường và tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid -19

Sinh viên xem thông báo: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn