Tin đào tạo

Kế hoạch đào tạo học kỳ III năm học 2019 - 2020

Ngày đăng: 11/05/2020

NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO

Kế hoạch đào tạo Học kỳ III Năm học 2019-2020

Sinh viên xem kế hoạch: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

 

 

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn