Tin tức-Sự kiện

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: 04/06/2020

NGUỒN: VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Văn phòng Khoa thông báo danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ III - Năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

     1. Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng (tại đây)

     2. Sinh viên cung cấp thông tin nhận học bổng (Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/6/2020): (tại đây)

     3. Danh mục môn học xét học bổng theo chương trình đào tạo (Điểm môn học tính ở lần thi đầu tiên, không xét trường hợp học cải thiện môn học): (tại đây)

     4. Giải quyết khiếu nại, thắc mắc sinh viên: Từ ngày thông báo danh sách dự kiến đến hết ngày 06/6/2020 (Văn phòng Khoa không giải quyết đối với trường hợp khiếu nại, thắc mắc sau thời gian nêu trên)

      Hình thức giải quyết: liên hệ trực tiếp Anh Trần Anh Bình - Trợ lý Sinh viên qua email: binh.ta@ou.edu.vn.

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn