Tin tức-Sự kiện

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HBKKHT HKIII NĂM HỌC 2018-2019 VÀ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Ngày đăng: 06/06/2020

NGUỒN: VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Văn phòng Khoa thông báo danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ III - Năm học 2018 - 2019 (cập nhật ngày 06/6/2020) và học kỳ I năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

Phần I: Học bổng khuyến khích học tập học kỳ III năm học 2018-2019 (cập nhật ngày 06/6/2020):

     1. Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng (tại đây)

     2. Sinh viên cung cấp thông tin nhận học bổng (Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/6/2020): (tại đây)

     3. Danh mục môn học xét học bổng theo chương trình đào tạo (Điểm môn học tính ở lần thi đầu tiên, không xét trường hợp học cải thiện môn học): (tại đây)

Phần II: Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020:

     1. Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng (tại đây)

     2. Sinh viên cung cấp thông tin nhận học bổng (Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/6/2020): (tại đây)

     3. Danh mục môn học xét học bổng theo chương trình đào tạo (Điểm môn học tính ở lần thi đầu tiên, không xét trường hợp học cải thiện môn học): (tại đây)

Phần III: Giải quyết khiếu nại, thắc mắc sinh viên

      Từ ngày ra thông báo danh sách dự kiến đến hết ngày 10/6/2020 (Văn phòng Khoa không giải quyết đối với trường hợp khiếu nại, thắc mắc sau thời gian nêu trên), mọi phản hồi đề nghị nêu rõ thắc mắc về học bổng học kỳ III năm học 2018-2019 hay Học bổng KKHT học kỳ I năm học 2019-2020.

Sinh viên tham khảo quy định cấp xét học bổng của Phòng Công tác sinh viên theo đường link sau: http://ou.edu.vn/hocbong/hbkhhtdhcq/

      Hình thức giải quyết: liên hệ trực tiếp Anh Trần Anh Bình - Trợ lý Sinh viên qua email: binh.ta@ou.edu.vn.

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn