Tin tức-Sự kiện

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HBKKHT HKIII NĂM HỌC 2018-2019 VÀ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 (CẬP NHẬT NGÀY 12/6/2020)

Ngày đăng: 12/06/2020

Văn phòng Khoa thông báo danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ III - Năm học 2018 - 2019 (cập nhật ngày 06/6/2020) và học kỳ I năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

Phần I: Học bổng khuyến khích học tập học kỳ III năm học 2018-2019 (cập nhật ngày 12/6/2020):

     1. Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng (tại đây)

     2. Danh mục môn học xét học bổng theo chương trình đào tạo (Điểm môn học tính ở lần thi đầu tiên, không xét trường hợp học cải thiện môn học): (tại đây)

Phần II: Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020:

     1. Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng (tại đây)

     2. Danh mục môn học xét học bổng theo chương trình đào tạo (Điểm môn học tính ở lần thi đầu tiên, không xét trường hợp học cải thiện môn học): (tại đây)

     + Đối với Khóa 2016 - ngành Luật học, danh mục xét học bổng theo chương trình đào tạo bao gồm các môn:

KHÓA 2016 – LUẬT HỌC

STT

MÔN

MÃ MÔN

SỐ TÍN CHỈ

1

Luật Thương mại Quốc tế

BLAW3203

2

2

Tự chọn

 

2

3

Tự chọn

 

2

4

Môn tích lũy tốt nghiệp 2

 

2

5

Môn tích lũy tốt nghiệp 3

 

2

Các bạn sinh viên không học các môn tự chọn và tích lũy tốt nghiệp như chương trình đào tạo của khoa công bố vui lòng cập nhật đường link sau để Khoa tổng hợp và bổ sung danh sách: https://forms.gle/6PZEdhpQWjmpkg6FA (Khoa nhận thông tin đến hết ngày 14/6/2020).

         + Đối với Khóa 2016 - ngành Luật Kinh tế, danh mục xét học bổng theo chương trình đào tạo bao gồm các môn:

KHÓA 2016 – LUẬT KINH TẾ

STT

MÔN

MÃ MÔN

SỐ TÍN CHỈ

1

Tư pháp Quốc tế

BLAW3305

3

2

Luật Thương mại Quốc tế

BLAW4301

3

3

Luật học so sánh

BLAW4201

2

4

Môn thay thế KLTN 2

 

2

5

Môn thay thế KLTN 3

 

2

Các bạn sinh viên không học các môn thay thế KLTN như chương trình đào tạo của khoa công bố vui lòng cập nhật đường link sau để Khoa tổng hợp và bổ sung danh  sách: https://forms.gle/M9mdq489EjkSaTZC7 (Khoa nhận thông tin đến hết ngày 14/6/2020)

Phần III: Giải quyết khiếu nại, thắc mắc sinh viên

      Từ ngày ra thông báo danh sách dự kiến đến hết ngày 14/6/2020 (Văn phòng Khoa không giải quyết đối với trường hợp khiếu nại, thắc mắc sau thời gian nêu trên), mọi phản hồi đề nghị nêu rõ thắc mắc về học bổng học kỳ III năm học 2018-2019 hay Học bổng KKHT học kỳ I năm học 2019-2020.

Sinh viên tham khảo quy định cấp xét học bổng của Phòng Công tác sinh viên theo đường link sau: http://ou.edu.vn/hocbong/hbkhhtdhcq/

      Hình thức giải quyết: liên hệ trực tiếp Anh Trần Anh Bình - Trợ lý Sinh viên qua email: binh.ta@ou.edu.vn.

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn