Tin tức-Sự kiện

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HBKKHT HKIII NĂM HỌC 2018-2019 VÀ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Ngày đăng: 16/06/2020

Văn phòng Khoa thông báo danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ III - Năm học 2018 - 2019 và học kỳ I năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

Phần I: Học bổng khuyến khích học tập học kỳ III năm học 2018-2019:

     1. Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng (tại đây)

     2. Sinh viên cung cấp thông tin (hạn chót ngày 18/6/2020): (tại đây)

Phần II: Học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020:

     1. Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng (tại đây)

     2. Sinh viên cung cấp thông tin (hạn chót ngày 18/6/2020): (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn