Tin đào tạo

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU RA DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC NGÀNH KHÔNG CHUYÊN NGỮ VÀ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH ĐỢT THÁNG 8/2020 (ĐIỀU CHỈNH CỦA ĐỢT THÁNG 6/2020)

Ngày đăng: 24/06/2020

NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU RA
DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC NGÀNH KHÔNG CHUYÊN NGỮ VÀ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH  ĐỢT THÁNG 8/2020 (ĐIỀU CHỈNH CỦA ĐỢT THÁNG 6/2020)

Sinh viên xem thông báo: (tại đây)

Link thông báo của Phòng Quản lý đào tạo: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn