Tin đào tạo

KẾ HOẠCH CUỘC THI "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC " CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

Ngày đăng: 03/08/2020

NGUỒN: PHÒNG HỢP TÁC VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

KẾ HOẠCH

CUỘC THI "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC "

CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

Sinh viên xem thông báo: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn