Tin tức-Sự kiện

Thông báo xét khen thưởng ngoại khóa NH18-19

Ngày đăng: 18/08/2020

NGUỒN: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

THÔNG BÁO 

Xét khen thưởng ngoại khóa NH18-19

Sinh viên xem thông báo vui lòng truy cập đường link sau:

http://ou.edu.vn/tin_tuc/thong-bao-ve-viec-xet-khen-thuong-cho-sinh-vien-dat-thanh-tich-cao-trong-cac-hoat-dong-ngoai-khoa-nam-hoc-2018-2019/

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn