Tin đào tạo

Quyết định ban hành Quy định đào tạo ngoại ngữ không chuyên thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy

Ngày đăng: 19/08/2020

NGUỒN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định đào tạo ngoại ngữ không chuyên thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy

Sinh viên xem Quyết định: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn