Tin đào tạo

Quyết định chuyển ngành, ngành 2, vào ra chương trình CLC

Ngày đăng: 25/08/2020

NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO

Quyết định chuyển ngành, ngành 2, vào ra chương trình CLC

Quyết định cho phép sinh viên học ngành thứ 2: (tại đây)

Quyết định cho phép sinh viên chuyển ngành học: (tại đây)

Quyết định cho phép SV chuyển vào, ra chương trình CLC: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn