Tin đào tạo

TB v/v tiếp tục tổ chức môn GDQP, GDTC1

Ngày đăng: 31/08/2020

NGUỒN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TỔ CHỨC MÔN GDQP, GDTC 1

Sinh viên xem thông báo: (tại đây)

Sinh viên xem kế hoạch: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn