Tin đào tạo

Thông báo v/v điều chỉnh học phí tiếng Anh không chuyên và mở khóa MSSV HKI/20-21

Ngày đăng: 06/09/2020

NGUỒN: PHÒNG QLĐT

Thông báo 

V/v điều chỉnh học phí tiếng Anh không chuyên và mở khóa MSSV HKI/20-21

Sinh viên xem thông báo: (tại đây)

Sinh viên xem thông báo mở và khóa MSSV: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn