Tin đào tạo

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021

Ngày đăng: 09/09/2020

NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2020-2021

Sinh viên xem kế hoạch: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn