Tin đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 10/2020

Ngày đăng: 19/10/2020

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 10/2020

(Ngành Luật và Luật kinh tế)

 

Sinh viên vui lòng xem danh sách tại đây

 

Nguồn: Văn phòng khoa Luật

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn