Tin đào tạo

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12/2020

Ngày đăng: 02/11/2020

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

THÔNG BÁO

Về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2020

 Sinh viên vui lòng xem thông báo tại đây

Nguồn: Văn phòng khoa Luật

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn