Tin tức-Sự kiện

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KKHT HKII - NĂM HỌC 2019-2020

Ngày đăng: 23/11/2020

NGUỒN: VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020

Sinh viên xem danh sách: (tại đây)

Sinh viên xem Chương trình đào tạo: (tại đây)

Lưu ý:

- Văn phòng Khoa nhận phản hồi về Danh sách sinh viên dự kiến nhận HB KKHT HKII - năm học 2019-2020 từ ngày 23/11/2020 đến hết ngày 25/11/2020 (Mọi thông tin phản hồi sau ngày 25/11/2020 sẽ không được giải quyết);

- Email nhận phản hồi: binh.ta@ou.edu.vn (A. Bình - Trợ lý Sinh viên);

- Khi phản hồi sinh viên vui lòng cung cấp đầy đủ:

+ Họ tên;

+ MSSV;

+ Số điện thoại liên hệ;

+ Nội dung phản hồi.

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn