Tin tức-Sự kiện

Thông báo v/v khóa-mở MSSV và Kế hoạch đăng ký môn học HKII/20-21

Ngày đăng: 30/11/2020

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

 

- Thông báo về việc khóa và mở MSSV học kỳ II/2020-2021

http://v1.ou.edu.vn/qldt/AnhHoatDong/He2010/CVDI_0509_26112020_TBvvkhoavamoMSSVhockyIInamhoc2020-2021.PDF

 

- Kế hoạch đăng ký môn học trực tuyến học kỳ II/2020-2021 

http://v1.ou.edu.vn/qldt/AnhHoatDong/P.ANH/CVDI_0492A.PDF

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn