Tin tức-Sự kiện

Kế hoạch Kỳ thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh - đợt tháng 3/2021

Ngày đăng: 28/12/2020

NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO

 -   Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh (đính kèm file KH_2467)

http://quanlydaotao.ou.edu.vn/ke-hoach-to-chuc-ky-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-anh-dau-ra-danh-cho-sinh-vien-cac-nganh-ngu-va-ngon-ngu-anh-dot-thang-032021

 

   -   Danh sách sinh viên đủ điều kiện đăng ký dự thi: 

http://quanlydaotao.ou.edu.vn/danh-sach-sinh-vien-du-dieu-kien-dang-ky-du-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-anh-theo-khung-chuan-chau-au-thang-32021

Những SV có tên trong Danh sách có nhu cầu dự thi - ôn thi vui lòng đăng ký online trên web dkmh.ou.edu.vn theo Kế hoạch.

 

Danh sách sẽ được cập nhật thêm tại: http://quanlydaotao.ou.edu.vn/thong-bao-cua-sinh-vien

Trường hợp đã hoàn tất tiếng Anh không chuyên nhưng chưa có tên, vui lòng phản hồi qua email Phòng QLĐT (quanlydaotao@ou.edu.vn) .

 

Một số lưu ý:

1. Những sinh viên đang bị khóa MSSV sẽ không có tên trong danh sách SV đủ điều kiện dự thi. SV kiểm tra tình trạng khóa MSSV học kỳ 2 năm học 2020-2021 trên hệ thống sis.ou.edu.vn và liên hệ mở gấp nếu bị khóa. Sau khi MSSV được mở, SV phản hồi gấp qua email Phòng QLĐT để được xét đủ điều kiện dự thi.

2. Mã lớp ÔN THI và mã lớp DỰ THI là khác nhau. Các trường hợp chỉ đăng ký ÔN THI, sinh viên sẽ không có tên trong danh sách DỰ THI và phải đăng ký dự thi ở đợt tiếp theo.

3. Trường hợp có điểm trễ, SV phản hồi gấp qua email Phòng QLĐT ngay sau khi có điểm để được xét đủ điều kiện dự thi . Hạn chót đến 04/2/2021.

Văn phòng khoa Luật

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn