Tin đào tạo

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÊN ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

Ngày đăng: 06/01/2021

 Văn phòng Khoa Luật thông báo về việc sinh viên đăng ký đề tài thực tập tốt nghiệp đợt 2 - năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

      1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết  16g00 ngày 15/01/2021.

     2. Nộp đề cương sơ bộ (bản giấy):  từ ngày 18/01/2021 đến 16g00 ngày 20/01/2021 tại Văn phòng Khoa Luật (Phòng 102, số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

      3. Đăng ký tên đề tài thực tập tốt nghiệp tại đây

Thông tin liên hệ và hỗ trợ: Phạm Hoàng Phúc - Trợ lý sinh viên; Email: phuc.phoang@ou.edu.vn

 

(Sinh viên có thể xem lại các nội dung thông báo trước đó tại đường dẫn sau: http://khoaluat.ou.edu.vn/news/view/758/thong-bao-dang-ky-nhan-giay-gioi-thieu-thuc-tap-tot-nghiep-dot-2-nam-hoc-2020-2021)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn