Tin đào tạo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ, TIẾN SĨ - ĐỢT 01, NĂM 2021

Ngày đăng: 08/03/2021

NGUỒN: KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH THẠC SĨ, TIẾN SĨ - ĐỢT 01, NĂM 2021

Chương trình TS Thạc sĩ: http://sdh.ou.edu.vn/news/view/533-tuyen-sinh-cao-hoc-nam-2021---dot-1 

Chương trình TS Tiến sĩ: http://sdh.ou.edu.vn/news/view/534-tuyen-sinh-tien-si-nam-2021---dot-1

Hoặc bài viết được đăng trên FB của Khoa SĐH qua link: https://www.facebook.com/khoasaudaihocdhmo

 

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn