Tin tức-Sự kiện

THÔNG BÁO MỞ KHÓA MSSV VÀ KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HK3 NĂM HỌC 2020-2021

Ngày đăng: 13/04/2021

THÔNG BÁO MỞ KHÓA MSSV VÀ KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HK3 NĂM HỌC 2020-2021

1. Thông báo về việc mở khóa MSSV Học kỳ 3 năm học 2020-2021

TẠI ĐÂY

2. Kế hoạch đăng ký môn học Học kỳ 3 năm học 2020-2021

TẠI ĐÂY

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn