Tin đào tạo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHẢO SÁT CHUẨN ĐẦU RA, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT, NGÀNH LUẬT KINH TẾ NĂM 2021

Ngày đăng: 11/05/2021

NGUỒN: VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHẢO SÁT CHUẨN ĐẦU RA, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT, NGÀNH LUẬT KINH TẾ NĂM 2021

Link khảo sát ngành Luật: https://forms.gle/pQSjhKiNKHBh4xTv8

Link khảo sát ngành Luật Kinh tế: https://forms.gle/nQ8MVZr9jZfTkWF4A

- Thời gian thực hiện khảo sát: từ ngày 11/05/2021 đến hết ngày 13/05/2021.

- Quyền lợi: cộng 05 điểm rèn luyện.

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn