Tin tức-Sự kiện

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA LIÊN HOAN PHIM TOÀN QUỐC VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2021

Ngày đăng: 05/07/2021

NGUỒN: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAM GIA LIÊN HOAN PHIM TOÀN QUỐC VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2021

Link thông báo: 

https://www.facebook.com/CongTacSinhVien.OU/photos/a.1573932616255892/2839445713037903/

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn