Tin tức-Sự kiện

Thông báo v/v tham gia BHYT-BHTN cho SV năm học 2021-2022

Ngày đăng: 05/07/2021

NGUỒN: TRẠM Ý TẾ

THÔNG BÁO

V/v tham gia BHYT-BHTN cho SV năm học 2021-2022

(Thông báo đã được đăng trên websiteTrạm y tế: http://v1.ou.edu.vn/tramyte/Pages/Thong-bao-tham-gia-BHYT-BHTN-cho-sinh-vien-n%C4%83m-2021-2022.aspx)

Sinh viên xem thông báo: (tại đây)

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn