Tin tức-Sự kiện

Thông báo Về việc đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2021-2022

Ngày đăng: 06/08/2021

NGUỒN: P. HỢP TÁC VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2021-2022

- P. HT&QLKH thông báo trang web đăng ký đề tài cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp Trường năm 2021-2022 đã mở tại http://detaisv.hcmcou.org.

- Lưu ý: các bạn đăng ký đề tài trên trang web của P.HTQLKH đồng thời gửi đề cương về cho anh qua email: binh.ta@ou.edu.vn.

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn