Tin đào tạo

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 10 NĂM 2021

Ngày đăng: 18/08/2021

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

THÔNG BÁO

Về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2021

(có điều chỉnh so với kế hoạch tháng 9 ban đầu)

Sinh viên theo dõi thông báo tại đây

Nguồn: Phòng Quản lý đào tạo

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn