Tin tức-Sự kiện

Thông báo về việc tổ chức báo cáo các chuyên đề tâm lý "Chăm sóc sức khỏe tinh thần mùa dịch covid-19"

Ngày đăng: 25/08/2021

 NGUỒN: PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

THÔNG BÁO

Tổ chức báo cáo các chuyên đề về tâm lý 

“Chăm sóc sức khỏe tinh thần mùa dịch Covid-19”

Căn cứ kế hoạch số 491/KH-CTSV ngày 12/8/2021 của Phòng Công tác sinh viên về việc tổ chức Báo cáo các chuyên đề về tâm lý “Chăm sóc sức khỏe tinh thần mùa dịch Covid-19”;

Phòng Công tác sinh viên thông báo việc thực hiện các Chuyên đề tâm lý “Chăm sóc sức khỏe tinh thần mùa dịch Covid-19” dành cho viên chức và người học trong học kỳ 1 năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tham gia: 

  • Viên chức Trường và tất cả người học quan tâm.

2. Thời gian và cách thức đăng ký tham dự:

  • Tất cả các chuyên đề được thực hiện trực tuyến tại: 

https://www.facebook.com/CongTacSinhVien.OU

  • Chuyên đề 1: 

+ Nội dung: Tư duy tích cực – liều vaccine tinh thần trong mùa dịch

+ Thời gian: 19h00 – Thứ Năm  ngày 26/8/2021

+ Báo cáo viên: Th.S Trần Thị Thanh Trà

    Th.S Phan Thị Mai Quyên

           + Link đăng ký tham gia: https://bit.ly/2VKxfOy

-   Chuyên đề 2: 

+ Nội dung: “Thở - Cười mùa covid với Yoga Cười”

+ Thời gian: 15h00 – Thứ Hai  ngày 30/8/2021

+ Báo cáo viên: Chuyên gia huấn luyện: Bác sĩ Hồ Nhật Quang

           + Link đăng ký tham gia: https://bit.ly/3lR3fLQ

3.  Nội dung chương trình:

  • Các chuyên gia, Khách mời chia sẻ theo chủ đề của chương trình. 

  • Giao lưu, trả lời câu hỏi giữa khách mời và người tham gia. 

Phòng Công tác Sinh viên kính đề nghị Lãnh đạo các Khoa, Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, Công đoàn Trường, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Đào tạo trực tuyến hỗ trợ thông tin rộng rãi đến viên chức và người học biết và tham gia. 

Trân trọng./.

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

                                             

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn