Tin đào tạo

Đăng ký môn học - HK 1 NH 2021-2022 và Gia hạn thời gian học tối đa

Ngày đăng: 25/08/2021

NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ DÀO TẠO

THÔNG BÁO

Đăng ký môn học - HK 1 NH 2021-2022 và Gia hạn thời gian học tối đa

Sinh viêm xem thông báo: tại đây

Sinh viên xem kế hoạch: tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn