Tin đào tạo

Hướng dẫn Đăng ký môn học trực tuyến - từ HK1 NH 2021-2022

Ngày đăng: 25/08/2021

NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

HƯỚNG DẪN

Đăng ký môn học trực tuyến - từ HK1 NH 2021-2022

Sinh viên xem hướng dẫn: tại đây

Trân trọng./.

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn