Tin đào tạo

Quyết định về việc cho phép SV chuyển ngành học - Hình thức đào tạo chính quy từ học kỳ 1 NH 2021-2022

Ngày đăng: 29/08/2021

NGUỒN: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép SV chuyển ngành học - Hình thức đào tạo chính quy từ học kỳ 1 NH 2021-2022

Sinh viên xem quyết định: tại đây

VĂN PHÒNG KHOA LUẬT

 

Địa chỉ: Phòng 102, Số 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028)38 38 66 01
Email: khoaluat.dhm@ou.edu.vn
Website: http://khoaluat.ou.edu.vn